همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
شنبه 1 بهمن 1390

وحیده وارد میشود!

 

  

سسسسسسسسسسلام! 

بالاخره انتظار به پایان رسیــــــــــــــــد! 

وحــــــــــــــــــــیده با یه دنیا عشــق وارد میشود! 

 

وحیده نوشت:عشقی که من ازش حرف میزنم زیباست،لطفا زیبا برداشت کنید! 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ