همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
چهارشنبه 12 بهمن 1390

«باید عادت کنیم که عادت نکنیم»

 

در نقطه ای کور از دفتر آرزوهامان 

                                 حسی ناشناخته  

                                             مدفون شده بود 

 حسی که  

دلتنگی هامان را  

           به رخ میکشید 

 

بر سر مزارش که رفتیم 

دیدیم بر تَن سنگی بی حُزنش  

                   تفسیر خاموش این کلام را: 

                           «باید عادت کنیم که عادت نکنیم» 

 

 

حالا ما سال هاست 

          به عادت این عادت 

                         عادت نموده ایم      

 

          

           (مریم قریانی)                      

                 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ