همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
شنبه 6 اسفند 1390

استفهام انکاری!!

 

  فکر نمیکنید که شکست خوردن هم حق مسلم ماست؟!؟  

 

 

 

 

 

 

وحـــــیده نوشت: استفهام انکاری!!پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ