همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
پنج‌شنبه 31 فروردین 1391

..آرزوی روح..

 

 

آنچه روح به دنبال آن است، 

احساسِ عشق عمیق و قلبی است

این هدف و آرزوی روح است 

روح در پی احساس است

برخلاف عقاید عموم، 

احساس تجربه کردنیست 

روح به دنبال تجربه کردن است 

و 

 عالی ترین احساس 

تجربهء وحدت با ذات یگانهء پروردگار است 

  

 

 

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ