همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1391

شطرنج زندگی

 

 بین صدها سرفرازی یک تباهــــی لازم است 

گاه در چشــم خلایق رو سیاهـــی لازم است 

 زندگی شطرنج با خویش است،تا کی فکر برد؟  

در میان صفحه گاهــی اشتباهــی لازم است  

                      

                                                            (کاظم بهمنی) 

 

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ