همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
یکشنبه 15 مرداد 1391

ஜ اُشو ஜ

 از اوج قله تا زمانی که ادامه دارد لذت ببر 

و وقتی نوبت دره فرا رسید ، از دره لذت ببر 

دره چه اشکالی دارد؟ 

پایین بودن چه اشکالی دارد؟ 

آن به معنی استراحت است 

قله یعنی هیجان 

 و هیچکس نمیتواند مدام در هیجان باشد! 

 

                                                    (اُشو) 

 

  پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ