همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
سه‌شنبه 14 شهریور 1391

◄ او نقطهء سرانجام است ►

 رسیده ایم پر از رنج راه تا دریا  

خوشا یکی شدن رودها خوشا دریا 

نه ما،نه من،نه تو؛او نقطهء سرانجام است 

بیا که بی من و تو ما شویم و ما دریا...  

من و تو چشمهء باران ابر او بودیم 

از ابتدا دریا بود و انتها دریا 

به قلب خود برس ای  گوش ماهی دلسنگ 

ببین هنوز صدا می کند تو را دریا؟ 

بگو به چشمهء از من جدا که نزدیک است 

زمان روشن پیوستن تو با دریا   

                                                   (فاضل نظری)

 

 

  پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ