همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
پنج‌شنبه 20 مهر 1391

حافظ ☀

 در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد             حالتی رفت که محراب به فریاد آمد 

 

از من اکنون طمع صبرودل وهوش مدار   کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد 

 

باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند        موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد  

 

بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم          شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد 

 

 ای عروس هنر از بخت شکایت منما           حجلهء حسن بیارای که داماد آمد 

 

دلفریبان نباتـــی همه زیور بستـنـد           دلبر ماست که با حسن خداداد آمد 

 

زیر بارند درختان که تعلــــق دارند        ای خوشا سرو که از بارغـــم آزاد آمد 

 

مطرب از گفتهء حافظ غزلی نغز بخوان          تا بگریم که ز عهد طربم یاد آمد

 

 

  

 

وحیده نوشت: تفألی به حافظ زدم... 

جالبه که این غزل برای بار دومه که برام میاد   

  

به مناسبت روز بزرگداشت حافظ گذاشتمش اینجا... 

امیدوارم به اندازهء من دوستش داشته باشیدپیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ