همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
دوشنبه 16 بهمن 1391

شیطنت عشق!

 

 بگذار شیطنت عشق، 

چشمان تو را به برهنگی خویش بگشاید.

 هر چند آنجا جز رنج و پریشانـــــی نباشــــد؛اما...

 کوری را بخاطر آرامش تحمل نکن! 

         

                  (دکتر علی شریعتی)                 

 

  

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ