همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
سه‌شنبه 18 تیر 1392

هنر عشــــق .:.

 

فریاد زدم که از غمش خواهم مرد  

دل طعنه زنان گفت: غمش باید خورد

  

شیرین تر از این غم ، چه هنر دارد عشق؟ 

عشق است و هزار منتش باید برد 

 

 

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ