همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
یکشنبه 24 خرداد 1394

سرآغاز صحبت به نام خداست :)

سرآغاز صحبت به نام خداست
که بخشنده و مهربان کبریاست

ستایش بود خاص آن کردگار
که باشد دو گیتى از او برقرار

که بخشنده و مهربان است نیز
بود صاحب عرصه رستخیز

تو را مى پرستیم تنها و بس
نداریم یاور به غیر از تو کس

مرا کن هدایت به راه درست
به آن کس که مُنعَم ز نعمات تُست

نه آنان که خشمت برآنان رواست
نه آنان که هستند گمره ز راست

وحیده نوشت:

سلام به همهء دوستان عزیزم...

بعد از یک سال و دو ماه و بیست و پنج روز،...

با نام و کمک خدا، کرکرهء وبلاگ رو میدیم بالا..

از خدا خواهیم گفت و از او خواهیم نوشت..

اینجا مخاطب خاص فقط 

...خالق مهربان و عاشقه...
پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ