همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
چهارشنبه 19 بهمن 1390

رنگ و عشق

 

هر کدوم از لحظه های زندگی یه رنگ خاص دارن 

 

سفید ، قرمز ، نیلی ، سبز و...شاید سیاهِ سیاه 

 

اما زیباست باور کنیم 

 

 ـ از سفید تا سیاه ـ 

 

هیچ چیز بیهوده و بی دلیل اتفاق نمی افته 

 

هیچ کدوم از رنگ ها ترسناک و نفرت انگیز نیست  

 

مهم درسیه که اون رنگ با خودش داره 

 

مهم میزان استفاده ایه که با کمک عشق خدا میبریم 

 

و 

 

 خدای مهربون این قدرت رو به همهء ما عطا کرده 

 

تا بتونیم  

 

 تک تک این رنگ ها رو با 

 

عشق

 

لمس کنیم  

 

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ