همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
یکشنبه 14 اسفند 1390

همبازی

 

پا به پای کودکی هایم بیا 

کفش هایت را به پا کن تا به تا

قاه قاه خنده ات را ساز کن 

باز هم با خنده ات اعجاز کن 

پا بکوب و لج کن و راضی نشو 

 با کسی جز عشق همبازی نشو  

 

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ