همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
یکشنبه 20 فروردین 1391

تولدت مبارک!

 

 پروین جونم، 

عزیز دلم، 

خانوم خانوما، 

..تولدت مبارک..

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ