همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1391

عشق و زندگی

 

زندگی فرآیند خلق کردن است.  

اگر تو از روی عشق و محبت کاری انجام دهی، 

طبیعی عمل کرده ای. 

 اما اگر از روی خشم،ترس و بی میلی واکنش نشان دهی 

ممکن است عادی باشد، 

اما هرگز به طور طبیعی عمل نکرده ای! 

 

 

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ