همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
پنج‌شنبه 18 خرداد 1391

اسم من دانشجوست آیا؟؟؟

  اهل دانشگاهم 

روزگارم بد نیست 

تک ژتونی دارم،خرده هوشی،سر سوزن پولی...  

  

 

 

   

وحیده نوشت:امیدوارم همهء شما دوستای گلم، 

که امتحاناتو پیش رو دارین، 

با موفقیت این فصل رو پشت سر بذارین. 

  

 

اهل دانشگاهم 

روزگارم بد نیست 

تک ژتونی دارم،خرده هوشی،سر سوزن پولی...  

من تیریپی دارم بهتر از هر مانکن 

جزوه ای پر ز زیراکس دوستان 

و علومی که در این نزدیکیست 

لای این واحدها،پای آن برگ سفید 

توی پروندهء مشروطی و کسر واحد 

 

اهل دانشگاهم 

پیشه ام الافیست 

گاه گاهی میروم دانشگاه 

تا که سیمایم را استاد ببیند به کلاس 

بلکه غیبت را حاضر بکند 

که ز آموزش من،جان سالم ببرم 

چه خیالی،چه خیالی...میدانم 

خوب میدانم... 

غیبتم بسیار است 

حذف درس و کسریم اجباریست 

من به مهمانی کسری رفتم 

من به پشت اندوه 

من به ایوان هراسانی و خواهش رفتم 

رفتم از پلهء پاچه خواری بالا 

تا به کوی استاد 

تا به هوای نمره و استدعا 

تا شب حسرت پاس کردن رفتم 

نمره های اندک 

 

استاد در آرزوی لحظه ای آرامش 

شاگرد در آرزوی نمره ای افزایش 

یاد هر درد و غم و بی پولی 

تا که شاید دل استاد به رحم بیاید 

ای دریغ از یک و نیم نمرهء پر  پوچ بها 

 

من دانشجو ام 

شغل من خوش تیپیست 

گوشی ام یک نوکیا 

عینکم آفتابیست 

در خیالم جریان دار پول،جریان دار کیف 

مد،از طرز لباسم پیداست 

چشم ها را باید شست 

پشت لنز باید برد 

 

کار ما نیست شناسایی لنز رنگی 

کار ما شاید اینست که در افسون عینک،چهار چشم باشیم 

پشت کافی نت اردو بزنیم 

آی دی یک دوست بدزدیم و سرکار برویم  

چشم بر عینکی باید داشت 

عینکی آفتابی 

که در ظهر و غروب آفتاب 

روی چشم و همه دم بر سر و موی و یقه و جیب کنار شلوار 

بنهیم و به همه پز بدهیم  

تیپ ها باید ساخت 

جور دیگر باید گشت 

کفش نوک تیز و کتانی،گهگاه 

شلوار لی گشاد،لیزری و هم دمپا 

دو سه تا سیم کارت و هنذرفری و یک همراه 

بینی عمل شده و سر بالا 

اسم من دانشجوست آیا؟؟؟

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ